Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Καστελλόριζο Κάστρα | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Καστελλόριζο

Κάστρα

  • ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
    ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ Κάστρο

    Το νησί Καστελλόριζο (Μεγίστη) το 1306 κυριεύτηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου οι οποίοι έκτισαν το ψηλό κάστρο του νησιού με τα υπερύψηλα διπλά του τείχη και τις πολεμίστρες, κάνοντάς το ένα από τα δυνατότερα οχυρά του αιγαίου πελάγους. Από την εποχή αυτή η Μεγίστη αλλάζει το όνομά της με »