Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Κουφονήσια | Κυκλάδες | Golden Greece

Κουφονήσια

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

    ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ

    Αρχαιολογικός Χώρος

    Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού, τα Κουφονήσια κατοικούνται από την Προϊστορική εποχή. Ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή Επάνω Μύλοι και στην ανατολική ακτή του νησιού αποκάλυψαν σημαντικά στοιχεία για τις πρώιμες φάσεις του Κυκλαδικού Πολιτισμού και πολλά ευρήματα από τα Ελληνιστικά και Ρωμαϊκά χρόνια. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα στην ιστορία των Κυκλάδων, ένα τηγανόσχημο αγγείο »