Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece
Κουφονήσια Αρχαιολογικοί Χώροι | Κυκλάδες | Golden Greece

Κουφονήσια

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
    ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ Αρχαιολογικός Χώρος

    Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού, τα Κουφονήσια κατοικούνται από την Προϊστορική εποχή. Ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή Επάνω Μύλοι και στην ανατολική ακτή του νησιού αποκάλυψαν σημαντικά στοιχεία για τις πρώιμες φάσεις του Κυκλαδικού Πολιτισμού και πολλά ευρήματα από τα Ελληνιστικά και »