Λέσβος

Λέσβος

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΛΕΣΒΟΣ
    ΛΕΣΒΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος

    Στα ανατολικά παράλια του νησιού, στη θέση Θερμή, ερευνήθηκε εκτεταμένος οικισμός της πρώιμης εποχής του Χαλκού (3200 - 2000 π.Χ.) με νησίδες οικιών, βιοτεχνικούς και αποθηκευτικούς χώρους, περιμετρικούς δρόμους και άλλα στοιχεία αστικής οργάνωσης. Η ανασκαφή έχει επιχωσθεί. Από τη μυκηναϊκή περίοδο »