Σαλαμίνα

Σαλαμίνα

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • Αρχαιολογικοί Χώροι
    Αρχαιολογικοί Χώροι Αρχαιολογικός Χώρος

    Σαλαμίς Σημαντικό κέντρο στον Σαρωνικό, ήδη από την προϊστορική εποχή. Το σπήλαιο Περιστέρια κατοικείται από τη νεολιθική περίοδο και χρησιμοποιείται έως την μυκηναϊκή εποχή. Στην Κούλουρη εντοπίστηκαν μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι (14ος - 12ος αιώνας π.Χ.) και στο Ναύσταθμο υπομυκηναϊκοί κιβωτιόσχημοι »