Σαλαμίνα

Σαλαμίνα

Μοναστήρια

  • Μοναστήρια
    Μοναστήρια Μονή

    ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 17ου ΑΙ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΟΝΙΩΝ 17ου ΑΙ. - ΝΑΫΔΡΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ 10ου ΑΙ. ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ »