ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ | Αργολίδα | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αργολίδα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα

(τηλ. 27510 76585)

Το Αρχαιολογικό Μουσείο των Μυκηνών, που λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2003, φιλοξενεί στους εκθεσιακούς του χώρους ευρήματα από όλες τις περιόδους χρήσης, τόσο της περιοχής των Μυκηνών, όσο και των γύρω οικισμών.
Το μουσείο χτισμένο κοντά στην ακρόπολη, συνδέεται άρρητα με αυτή μέσω δικτύου προσβάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρήση και λειτουργία των κτηριακών και ταφικών συνόλων. Η έκθεση είναι οργανωμένη σε θεματικές ομάδες και τα ευρήματα κατανέμονται σε τέσσερις ενότητες, ενώ στον προθάλαμο του Μουσείου κυριαρχεί η μακέτα της ακρόπολης, η οποία πλαισιώνεται από πλούσιο εποπτικό υλικό, όπου παρουσιάζονται οι μύθοι των Μυκηνών, η ιστορία των ανασκαφών και οι πρώτες απεικονίσεις των μνημείων από τους περιηγητές.
Στην πρώτη αίθουσα του μουσείου παρουσιάζονται ευρήματα από οικιστικά σύνολα, εργαστήρια, λατρευτικούς και αποθηκευτικούς χώρους εσωτερικά και εξωτερικά της ακρόπολης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι τοιχογραφίες και τα πήλινα είδωλα του Θρησκευτικού Κέντρου. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται ευρήματα από τα πολυάριθμα νεκροταφεία θαλαμοειδών τάφων που έχουν βρεθεί στην περιοχή και από τον Ταφικό Κύκλο Β, καθώς επίσης και αντίγραφα από τον Ταφικό Κύκλο Α. Στην τρίτη αίθουσα παρουσιάζονται ευρήματα από μνημειακά σύνολα των ιστορικών χρόνων, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αφιερώματα των ιερών του Άρη και του Αγαμεμνόνειου. Η έκθεση κλείνει με τη θεματική ενότητα των επιτευγμάτων του μυκηναϊκού πολιτισμού, όπου μέσω των ευρημάτων προβάλλονται πτυχές της μυκηναϊκής κοινωνίας, όπως το εμπόριο, η θρησκεία, η τέχνη και η γραφή.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΗΝΩΝ - Αργολίδα - Φωτογραφίες