ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ιωάννινα | Ήπειρος | Golden Greece

Ιωάννινα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα

Το Βυζαντινό Μουσείο βρίσκεται στο χώρο της ΝΑ ακρόπολης (Ιτς-Καλέ) του κάστρου των Ιωαννίνων. Είναι ένα διώροφο κτίριο, στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται η κεντρική συλλογή του Μουσείου και η οποία φιλοξενεί ευρήματα (γλυπτά, νομίσματα, κεραμική, εικόνες, βημόθυρα, ευαγγέλια) από τον 4ο έως τον 19ο αιώνα. Η μόνιμη αυτή έκθεση αναπτύσσεται σε επτά αίθουσες που αντιστοιχούν σε τρεις εκθεσιακές ενότητες (Παλαιοχριστιανική, Βυζαντινή, Μεταβυζαντινή), με ευρήματα τα οποία προέρχονται από όλη την Ήπειρο και είναι ενδεικτικά για την ιστορία και την τέχνη της περιοχής της Ηπείρου κατά τις περιόδους αυτές.

Στο θολοσκέπαστο κτίριο εκτίθεται το μεγαλύτερο μέρος των δύο σημαντικότερων συλλογών, του αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος και του Ιωαννίδη, οι οποίες είχαν δωρηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν οι ενότητες των εκκλησιαστικών και των κοσμικών αντικειμένων και δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των τεχνικών της Βυζαντινό.

Το μουσείο διαθέτει εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής, τοιχογραφίας, ψηφιδωτού και λίθου καθώς και αποθηκευτικό χώρο στο υπόγειο υποδοχής των ανασκαφικών ευρημάτων. Επίσης διαθέτει χώρους περιοδικών εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων ( εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων) και πωλητήριο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ιωάννινα - Φωτογραφίες