Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

Μουσείο Κοσμητικής Τέχνης

Στεγάζεται σε κτήριο της Ιπποτοκρατίας.
Μικρό αλλά με εύστοχα συγκροτημένη και αντιπροσωπευτική συλλογή.
Φιλοξενούνται αντικείμενα πολλών τεχνών: Κεραμική, κεντήματα, κιλίμια, χαλιά, ξυλόγλυπτα χωρίσματα δωματίων, παραδοσιακές φορεσιές και σκεύη, εργαλεία και έπιπλα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου