Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
Άλλα Μουσεία | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

Άλλα Μουσεία

Μουσείο Ασκληπιού:
Περιλαμβάνει αρχαιολογικά κατάλοιπα εκκλησιαστικά κειμήλια και Λαογραφικές αναμνήσεις χρηστικών αντικείμενων της αγροτικής ζωής.
Παραδοσιακό ελαιοτριβείο (Διμυλιά):
Έχει μετατραπεί σε μικρό μουσείο.
Μουσείο Κωνσταντάκη (Έμπωνας):
Το πατρικό σπίτι ενός σημαντικού ντόπιου ποιητή.
Λαογραφικό Μουσείο (Κοσκινού):
Παραδοσιακός μύλος, από τους πολλούς που ακόμα σώζονται, που μετετράπη σε αξιόλογο μουσείο.
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (Κρητηνία, στον κεντρικό δρόμο):
Εντυπωσιακό σε μέγεθος πολύ κοντά στο κάστρο.
Παραδοσιακό σπίτι Παπακωνσταντή (Λίνδος):
Συλλογή παραδοσιακών πιάτων, παραδοσιακών στολών και παλαιών φωτογραφιών καθώς και Λαογραφικό Κέντρο.
Λαογραφικό σπίτι (Σάλακος):
Αρχαία αντικείμενα από τη ζωή των ντόπιων.
Λαογραφικό Μουσείο (Σορωνή):
Παλιό σπίτι που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Με διακοσμητικά πιάτα στους τοίχους, παραδοσιακά έπιπλα και υφαντά.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου