ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ

ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ - Αρκαδία

Το μοναστήρι της Παναγιάς Κουνουπιάς βρίσκεται στην άκρη του χωριού Κουνουπιά της Κυνουρίας. Ο όμορφος ναός είναι χτισμένος σε ρυθμό τρουλαίας βασιλικής εγγεγραμμένης σταυροειδούς. Χτίστηκε το 10 αιώνα, πιθανότατατα πάνω στα θεμέλια αρχαίου ναού.
Ανακαινίστηκε το 1954 με δαπάνες των ομογενών Κουνουπιωτών από την Αμερική. Στο μαρμάρινο τέμπλο διατηρούναι εξαιρετικής ποιότητας βυζαντινές εικόνες. Αξιόλογες - αν και φθαρμένες - είναι δύο ρώσικες εικόνες που κοσμούν το τέμπλο, αριστερά και δεξιά της ωραίας πύλης. Η Μονή γιορτάζει στις 15 Αυγούστου με πανηγύρι.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr

Φωτογραφίες
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ - Αρκαδία - Φωτογραφίες