Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σίφνος

Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος

Το μοναστήρι της «Παναγίας της Βρύσης» ή της «Υπεραγίας Θεοτόκου Βρύσης» ή της «Κυρίας Βρυσιανής» ή «Γενεθλίου της Θεοτόκου στη Βρύση» κτίστηκε το 17ο αιώνα και βρίσκεται κοντά στο χωριό Εξάμπελα. Στη Μονή στεγάζεται το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - Σίφνος - Φωτογραφίες