Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece
Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ | Σίφνος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σίφνος

Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ

Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος

Φεύγοντας από την Καταβατή για το Βαθύ σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου, συναντάμε την Μονή Φυρογίων. Η έξοχη επισκευή του παλαιού μοναστηριού το 1978 επιβραβεύτηκε με την απονομή τιμητικού Διπλώματος Europa Nostra. Στο παρελθόν οι μοναχοί από τη μονή του Προφήτη Ηλία τη χρησιμοποιούσαν για το ξεχειμώνιασμα. Σήμερα σώζονται οι χώροι του φούρνου, του ελαιοτριβείου και κάποια κελιά.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες Ι.Μ. ΦΥΡΟΓΙΑ - Σίφνος - Φωτογραφίες