Τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας στο νομό εμφανίζονται πριν από 30.000 χρόνια στο σπήλαιο του Αγγίτη. Οργανωμένη ζωή απαντάται στους νεολιθικούς οικισμούς της περιοχής.
Στους ιστορικούς χρόνους τα θρακικά φύλα φέρνουν τη λατρεία του Διόνυσου και υποτάσσονται στο τέλος της κλασικής εποχής στον Βασιλιά Φίλιππο, ενώ η περιοχή ανήκει στα όρια της Ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων.
Στους Βυζαντινούς χρόνους το κάστρο της Δράμας γνωρίζει διαδοχικά βυζαντινούς και ξένους κυρίαρχους.
Τελικά το 1383 και μέχρι το 1912 η περιοχή περνά στην εξουσία των Οθωμανών ενώ συγκλονίζεται στο τέλος της περιόδου από τον Μακεδονικό αγώνα. Απελευθερώθηκε την 1η Ιουλίου 1913.
Στη σύγχρονη εποχή η εξέλιξη της περιοχής στηρίχθηκε στον καπνό και στο μεσοπόλεμο από την έλευση 80.000 Ελλήνων προσφύγων από την Μ. Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου