Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece
Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece
Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece
Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece
Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece
Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece
Δράμα Μουσεία | Μακεδονία | Golden Greece

Δράμα

Μουσεία

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Μουσείο

  (τηλ. 25210 31365) Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, παρουσιάζονται στοιχεία από την Παλαιολιθική Εποχή, μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Τρεις αίθουσες καλύπτουν τον εκθεσιακό χώρο. Στην πρώτη, εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα που περιγράφουν τη ζωή των νομάδων κυνηγών της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής »

 • ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μουσείο

  (Παρανέστι Δράμας, τηλ. 25240 21010) Στο Παρανέστι Δράμας βρίσκεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Το μουσείο απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες και παρέχει πλούσια πληροφόρηση για τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου. Ζώα που συναντά κανείς στην οροσειρά της Ροδόπης, όπως λύκοι, »

 • Άλλα Μουσεία
  Περισσότερα Μουσεία Μουσείο

  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 25210 32362 »