Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Δραστηριότητες | Αντικύθηρα | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Αντικύθηρα

Δραστηριότητες

Το πέρασμα των αποδημητικών πουλιών μπορεί να γίνει αντικείμενο παρατήρησης από τον Ορνιθολογικό Σταθμό, τον πρώτο που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα. Ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (Ο.Σ.Α.) λειτουργεί με σκοπό τη μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών και αποτελεί σημαντική δραστηριότητα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, με τη συμπαράσταση της Κοινότητας Αντικυθήρων και την ευγενική χορηγεία του Ιδρύματος Λεβέντη. (www.ornithologiki.gr)