Το πέρασμα των αποδημητικών πουλιών μπορεί να γίνει αντικείμενο παρατήρησης από τον Ορνιθολογικό Σταθμό, τον πρώτο που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα. Ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (Ο.Σ.Α.) λειτουργεί με σκοπό τη μελέτη της μετανάστευσης των πουλιών και αποτελεί σημαντική δραστηριότητα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, με τη συμπαράσταση της Κοινότητας Αντικυθήρων και την ευγενική χορηγεία του Ιδρύματος Λεβέντη. (www.ornithologiki.gr)