Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece
Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece
Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece
Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece
Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece
Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece
Φλώρινα Γραφικά Μέρη | Μακεδονία | Golden Greece

Φλώρινα

Γραφικά Μέρη

  • ΧΩΡΙΟ ΝΥΜΦΑΙΟ
    ΝΥΜΦΑΙΟ Γραφικά Μέρη

    Το χωριό Νυμφαίο ή Νέβεσκα είναι χαρακτηρισμένο ως «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός» και είναι χτισμένο στα 1.320-1405 μέτρα σε στο ανατολικό Βίτσι. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Συντάκτης: Φωτεινή »