Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece
Γραφικά Μέρη | Φλώρινα | Μακεδονία | Golden Greece

Φλώρινα

Γραφικά Μέρη

  • ΧΩΡΙΟ ΝΥΜΦΑΙΟ

    ΝΥΜΦΑΙΟ

    Γραφικά Μέρη

    Το χωριό Νυμφαίο ή Νέβεσκα είναι χαρακτηρισμένο ως «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός» και είναι χτισμένο στα 1.320-1405 μέτρα σε στο ανατολικό Βίτσι. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά της Ευρώπης. Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου »