Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece
Πέλλα Σπήλαια | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

Σπήλαια

  • ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΔΕΣΣΑΣ
    ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ Σπήλαιο

    Το Σπήλαιο των Καταρρακτών στην Έδεσσα είναι το μοναδικό «πρωτογενές» αξιοποιημένο σπήλαιο στην Ελλάδα. Ο χώρος των Καταρρακτών είναι άριστα διαμορφωμένος. Ακριβώς δίπλα τους, ο επισκέπτης βρίσκει την είσοδο του μικρού αλλά πολύ ενδιαφέροντος σπηλαίου Με τον όρο «πρωτογενές» χαρακτηρίζουμε τα »

  • Σπήλαια
    Σπήλαια Σπήλαιο

    ΒΟΡΑΣ 23810 32000 »