ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ | Λακωνία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Λακωνία

ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ

ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία

Το επιβλητικό κάστρο του Κελεφά, βρίσκεται στα δυτικά του χωριού Κελεφά και νότια του Οιτύλου.
Κτίστηκε από τους Τούρκους το 1670, με τη συνεργασία του Λυμπεράκη Γερακάρη, ενώ το 1685 Μανιάτες και Βενετοί κατάφεραν να κυριεύσουν το κάστρο που ήταν η έδρα του Χασάν Πασά.
Οι Βενετοί το τελειοποίησαν και το κατέστησαν ένα από τα ισχυρότερα κάστρα, ενώ όρισαν προβλεπτή το Βερνάρδο Βλάβη. Το 1715 παρεδόθη στους Τούρκους με συνθήκη, αλλά σταδιακά εγκαταλείφθηκε.
Σήμερα διασώζονται τα πελώρια εξωτερικά τείχη, δύο πύργοι από τους τέσσερις που διέθετε, κάποια ερειπωμένα κτίσματα στο εσωτερικό και ένα κανόνι, από τα 58 κανόνια που διέθετε την εποχή της ακμής του.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΛΕΦΑ - Λακωνία - Φωτογραφίες