Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece
Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece
Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece
Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece
Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece
Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece
Ρέθυμνο Κάστρα | Κρήτη | Golden Greece

Ρέθυμνο

Κάστρα

  • ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑΣ
    ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΣΑ Κάστρο

    Το βενετσιάνικο φρούριο της Φορτέτζας είναι κτισμένο πάνω στο λόφο του Παλαιοκάστρου, στα δυτικά της σημερινής πόλης. Στο λόφο αυτό υπήρχε η ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Ρίθυμνας και το ιερό της Ροκκαίας Αρτέμιδος. Τα λαξεύματα που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του λόφου, μαρτυρούν την ύπαρξη της »