Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece
Κάστρα | Κάλαμος | Ιόνια Νησιά | Golden Greece

Κάλαμος

Κάστρα

  • ΚΑΣΤΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΚΑΛΑΜΟΥ

    ΚΑΣΤΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ

    Κάστρο

    Το κάστρο του Καλάμου βρίσκεται στην περιοχή της Επισκοπής που αποτελεί και την υψηλότερη κορυφή του νησιού. Από το άλλοτε υποβλητικό πέτρινο κάστρο πλέον σώζονται μόνο κάποια τείχη, ωστόσο το μνημείο αυτό έχει μπεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης ώστε να ξαναβρεί την παλιά του αίγλη. Το κάστρο του Καλάμου ή αλλιώς Καστρομονάστηρο έχει μια μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία τόσο για τον τόπο του Καλάμου όσο »