ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος

Αρχαιολογικά ευρήματα (Αρχάγγελος, θέση Κεραμί): Τα πιο πρώιμα ευρήματα ανάγονται στο 1100 π.Χ. Η ευρύτερη περιοχή φημιζόταν για το κρασί και τη ναυπηγική τέχνη των κατοίκων της τουλάχιστον από τον 7° αι. π.Χ. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα μαρτυρούν ότι οι κάτοικοι σταδιακά εγκατέλειψαν το γιαλό και μετοίκησαν στα ενδότερα για ασφάλεια. Ο αρχαίος Δήμος των Ποντορέων (ΔΑΜΟΣ ΠΟΝΤΩΡΕΙΩΝ) περιελάμβανε την Αρχάγγελο.

Ιπποτικό κάστρο (Αρχάγγελος, 1455 - 1474): Πρέπει να χτίστηκε ή να ανοικοδομήθηκε τον 15° αι. από το Μ. Μάγιστρο Ντεμιλύ, όπως αναφέρεται σε ιπποτικό διάταγμα.

Πηγή: Δήμος Ρόδου
www.rhodes.gr

Φωτογραφίες
ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ - Ρόδος - Φωτογραφίες