ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece
ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Μαγνησία | Θεσσαλία | Golden Greece

Μαγνησία

ΠΕΥΚΑΚΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

( Νήλεια )

Σημαντικός οικισμός του τέλους της νεολιθικής (4500 - 3200 π.Χ.) και της εποχής του χαλκού (3200 - 1100 π.Χ.), σε λόφο απέναντι από τον Βόλο. Οικιστικά κατάλοιπα από ορθογώνια κτίρια με λίθινα θεμέλια και πήλινα δάπεδα, εστίες και αποθηκευτικοί χώροι. Σαφείς ενδείξεις για εντατικές εξωτερικές σχέσεις. Νεκροταφείο μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων (περ. 1500 - 1400 π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου