ΜΕΛΙΒΟΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Λάρισα

Λάρισα

ΜΕΛΙΒΟΙΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Ήταν ξακουστή για το κρασί της και την πορφυρή βαφή υφασμάτων από βότανα. Το 367/6 π.Χ. καταστράφηκε από τον τύραννο των Φερών Αλέξανδρο. Το 344 π.Χ. πέρασε στη μακεδόνικη κυριαρχία. Εκτεταμένα λείψανα οικισμού (β' μισό 5 ου αι.- α' μισό 2 ου αι. π.Χ.) έχουν εντοπισθεί στη θέση Σκιαθά κοντά στο χωριό Κάτω Πολυδένδρι, σε χαμηλό ύψωμα. Στην κορυφή του (Κάστρο), ελληνιστικό τείχος με τετράγωνους πύργους και σπίτια κτισμένα στην πλαγιά. Στην παραλία, πάνω από το λιμανάκι Κρυψιάνα (επίνειο της αρχαίας Μελίβοιας ;) βρέθηκε υπαίθριο ιερό, με σκαλοπάτια και κόγχες σκαλισμένα στο βράχο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου