Κυρά Παναγιά

Κυρά Παναγιά

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

    ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ

    Αρχαιολογικός Χώρος

    Στην Κυρά Παναγιά, στη νησίδα Αγ. Πέτρος, εντοπίσθηκε και ανασκάφτηκε νεολιθικός οικισμός από τους παλαιότερους ανασκαμμένους οικισμούς στο Αιγαίο. Οι έρευνες έφεραν στο φως, μια μόνιμη εγκατάσταση μιας κοινωνίας ανθρώπων έναν νεολιθικό οικισμό ο οποίος κατοικήθηκε επί χίλια χρόνια, από τα μέσα της 6ης χιλιετίας π. Χ.. Το μεγαλύτερο μέρος του νεολιθικού οικισμού βρίσκεται καταποντισμένο στη »