ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Κοντά στο χωριό Παλαιοχώρι και στη θέση Μικρή Τούρλα έχουν ανακαλυφθεί ίχνη μυκηναϊκού νεκροταφείου. Συγκεκριμένα έχουν αποκαλυφθεί δύο κιβωτιόσχημοι και ένας θολωτός τάφος της μυκηναϊκής περιόδου. Θεωρείται βέβαιο ότι στην περιοχή υπήρχε οικισμός της ίδιας περιόδου. Στη θέση των τάφων βρέθηκαν ενδιαφέροντα ευρήματα, κυρίως κεραμικά των μυκηναϊκών και υστερομυκηναϊκών χρόνων.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr