ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΙΕΡΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΕΡΥΚΙΝΗΣ

Πάνω σε  πλαγιά του Αφροδεισίου όρους, σε απόσταση 4 χιλ. από την Κοντοβάζαινα και δίπλα από το δρόμο που τη συνδέει με το Νέο Πάος του Νομού Αχαϊας, σώζεται τα ερείπια του αρχαίου ιερού της Αφροδίτης Ερυκίνης. Κατά την αρχαιότητα το ιερό αυτό υπήρξε σημαντικό κέντρο λατρείας όπως και μαντείο της περιοχής.
Το ναό ανέσκαψε η αρχαιολόγος Χρ. Καρδαρά και έφερε στο φώς το τελεστήριο,  ένα τμήμα θεμελίωσης μεγάλων διαστάσεων ναού, εντός του σηκού θεμελίωση μικρότερου μεταγενέστερου ναού, Ιεροφυλάκιο ή θησαυρό σε μονόλιθο, όπως και σύστημα μεταφοράς νερού για ομαδικά λουτρά.
Θεωρείται ότι ο ναός υπήρξε κατά την αρχαιότητα σημαντικό λατρευτικό κέντρο για ολόκληρη την περιοχή.

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
arcadia.ceid.upatras.gr