ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ | Αρκαδία | Πελοπόννησος | Golden Greece

Αρκαδία

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΘΥΡΕΑ

Το Ελληνικό είναι τοποθεσία στην Κυνουρία, 8 χιλ. ΝΔ του 'Αστρους, στο δρόμο 'Αστρους-'Αγιου Πέτρου, με ελάχιστα σπίτια. Σε παρακείμενη θέση και πάνω στο λόφο Τειχιό υπάρχουν λείψανα αρχαίου οικισμού ο οποίος πιθανόν ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Θυρέα. Σώζονται τμήματα τειχών του 5ου, του 4ου και του 3ου αιώνα π.Χ.
Επίσης σώζονται κατάλοιπα κτηρίων και δεξαμενές της ίδιας εποχής. Στην ίδια περιοχή έχουν επίσης εντοπιστεί ίχνη κατοίκησης από τη μυκηναϊκή περίοδο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου