ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

(Αίνεια)

Ιδρύθηκε πιθανόν τον 8 ο αι. π.Χ. από Κορινθίους αποίκους. Το 348 π.Χ. καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β'. Συνοικίστηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν εγκαταλείφθηκε τελείως έως το 2 ο αι. π.Χ. Η αρχαία πόλη εντοπίστηκε πάνω στην παραθαλάσσια Τούμπα Τάμπια, ΒΔ. της Νέας Μηχανιώνας. Ανασκάφηκαν τάφοι των κλασικών χρόνων (5 ος - 4 ος αι. π.Χ.) με τοιχογραφίες στο εσωτερικό τους, οι οποίες εκτίθενται μαζί με τα κτερίσματα στο Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ίσως από το φημισμένο ναό της Αφροδίτης, η θέση του οποίου δεν έχει ακόμη εντοπισθεί, προέρχονται τα αρχιτεκτονικά μέλη ιωνικού ναού που εκτίθενται στο ίδιο Μουσείο.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου