ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece

Σέρρες

ΤΡΑΓΙΛΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Πόλη της αρχαίας Βισαλτίας. Ίσως ιδρύθηκε από Ίωνες κατοίκους της γειτονικής Αργίλου. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα, καταστράφηκε στα ελληνιστικά χρόνια (3 ος αι. π.Χ.) από επιδρομές Θρακών και Γαλατών και εγκαταλείφθηκε. Ο αρχαιότερος πυρήνας της (από τα τέλη 6 ου αι. π.Χ.) βρίσκεται στην κορυφή λόφου, περίπου 2 χλμ. ΒΔ. από το χωριό Αηδονοχώρι. Από τα ανασκαμμένα λείψανα ξεχωρίζει το πώρινο ορθογώνιο κτίριο Γ, ίσως με λατρευτική χρήση. Ερευνήθηκε και αρχαϊκό νεκροταφείο (6 ος αι. π.Χ.) με σημαντικές κατηγορίες ντόπιας κεραμικής και μεταλλοτεχνίας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου