ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece

Σέρρες

ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΙΑ

( Άργιλος )

Πόλη της αρχαίας Βισαλτίας, κοντά στις εκβολές του Στρυμόνα. Ιδρύθηκε από Ίωνες αποίκους της Άνδρου στα μέσα του 7 ου αι. π.Χ. Τον 6 ο αι. π.Χ. ίδρυσε με τη σειρά της νέες αποικίες στην περιοχή, το Κερδύλιον και την Τράγιλο. Το 357 π.Χ. καταλήφθηκε από τον Μακεδόνα βασιλιά Φίλιππο Β'. Η αρχαία πόλη εκτείνεται στο λόφο Παλιόκαστρο, ενώ λείψανα του λιμανιού της διακρίνονται μέσα στη θάλασσα, κάτω από το δρόμο Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Σώζεται τμήμα του πλακόστρωτου δρόμου (μήκος περίπου 25 μ.) που συνέδεε την πόλη με το λιμάνι. Στο λόφο αποκαλύφθηκαν τμήματα του τείχους, λείψανα σπιτιών και δρόμοι (τέλη 7 ου - μέσα 4 ου αι. π.Χ.). Τα ευρήματα εκτίθενται στο Μουσείο Καβάλας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου