ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece
ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Σέρρες | Μακεδονία | Golden Greece

Σέρρες

ΦΑΓΡΗΣ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Ιδρύθηκε από τους Θράκες Πίερες γύρω στα μέσα του 7 ου αι. π.Χ. Αναφέρεται από τον ιστορικό Ηρόδοτο. Η αρχαία πόλη εντοπίστηκε πάνω σε μεγάλο λόφο, ΝΑ. της θέσης Κανόνι του χωριού Ορφάνι. Τα ευρήματα είναι κυρίως κινητά, από αρχαϊκούς αποθέτες και κλασικές ταφές-καύσεις με τη μορφή απλών λάκκων (στο Μουσείο Καβάλας).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου