ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

ΤΑΦΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Κοντά  στη νότια βάση του τύμβου του Μεσιανού βρέθηκε  ο συλημένος  τάφος των  Γιαννιτσών, η πρόσοψη του οποίου είχε λιθολογηθεί κατά την αρχαιότητα. Έχει πλάτος 6,70μ. μήκος 10,30μ. και ύψος 6,10μ. και καλύπτεται με συνεχή καμάρα ανοίγματος 5,10μ. Αρχικά τέσσερις δωρικοί ημικίονες υποβάσταζαν τον θριγκό και το αέτωμα, σχηματίζοντας μια ευρυμέτωπη πρόσοψη. Από τα ευρήματα που ανασύρθηκαν από τον τάφο και τον τύμβο μπορεί να χρονολογηθεί στην αρχή του 3ου π. Χ. αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου