ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

ΙΕΡΟ ΔΑΡΡΩΝΑ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Το ιερό του τοπικού θεού Δάρρωνα αποκαλύφθηκε στο ΝΔ τμήμα της αρχαίας πόλης της Πέλλας, στην περιοχή του σύγχρονου αρδευτικού καναλιού, σε άμεση γειτνίαση με μνημειακό δρόμο της αρχαίας πόλης, που οδηγούσε από το λιμάνι στο κέντρο της.

Στο ιερό του Δάρρωνα η ανασκαφή αποκάλυψε μεγάλους υπαίθριους χώρους, δεξαμενές, φρεάτια, ένα κρηναίο, μικρό ναΐσκο καθώς και εργαστηριακούς και αποθηκευτικούς χώρους.

Η ανεύρεση αναθηματικής επιγραφής του α' μισού του 2ου αι. π.Χ., με το όνομα του τοπικού θεραπευτή θεού, ΔΑΡΡΩΝ, ταυτίζει το συγκρότημα με χώρο λατρείας του. Είναι η πρώτη επιγραφική μαρτυρία με το όνομα του θεού, ο οποίος αναφέρεται από τον Ησύχιο ως θεραπευτής θεός. Με τη λατρεία του θεού σχετίζονται και τα γειτονικά συγκροτήματα, ένα κυκλικό κτίριο, που πιθανότατα συνδέεται με την άσκηση ηρωικής λατρείας κατά το πρότυπο του ιερού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και ένα εστιατόριο, το οποίο εξυπηρετούσε τους προσκυνητές του ιερού. 

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου