ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | Πέλλα | Μακεδονία | Golden Greece

Πέλλα

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σε απόσταση 4,5 χλμ. ΒΔ. της Πέλλας βρέθηκε ένα εντυπωσιακό μνημείο, γνωστό ως «Ηρώο του Αρχοντικού». Αποτελείται από κυκλική κρηπίδα με ανάγλυφες ασπίδες σε ορισμένους λιθόπλινθους και καλυπτόταν από κωνικό τύμβο. Το μνημείο προοριζόταν να δεχθεί το μακεδόνικο τάφο κάποιου επιφανούς νεκρού, αλλά έμεινε ημιτελές. Χρονολογείται στα χρόνια του Αντιγόνου Γονατά (276 - 239 π.Χ.). Λίγο έξω από το Αρχοντικό υψώνεται μεγάλη τούμπα και τράπεζα με λείψανα κατοίκησης από τη νεολιθική εποχή έως τους βυζαντινούς χρόνους. Ανασκάπτονται κατοικίες της πρώιμης εποχής του Χαλκού και της εποχής του Σιδήρου, τμήματα τείχους και κτίσματα ελληνιστικών χρόνων.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου