ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece

Ημαθία

ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΩΝ (Αρχαιολογικός Χώρος)

Το θέατρο των Αιγών αποτελεί τμήμα του ενιαίου αρχιτεκτονικού συνόλου των ανακτόρων και βρίσκεται μόλις 60 μ. στα βόρειά τους.
Από γκριζωπό λίθο ήταν κατασκευασμένα η πρώτη σειρά των εδωλίων, τα αποχετευτικά ρείθρα, οι τοίχοι των παρόδων και τα θεμέλια της σκηνής. Πάνω στην ομαλή κατωφέρεια της μικρής πλαγιάς διαμορφωνόταν το κοίλο το οποίο αποτελούνταν από ξύλινα εδώλια και οκτώ λιθόστρωτους διαδρόμους.
Στο χώρο του θεάτρου, που η κατασκευή του χρονολογείται στο β΄ μισό του 4ου αιώνα και το οποίο χρησιμοποιήθηκε μέχρι και το β΄ τέταρτο του 2ου αιώνα π. Χ., παρουσιάστηκαν οι Βάκχες του Ευριπίδη.
Στο θέατρο των Αιγών, κατά τη διάρκεια της τελετής των γάμων της κόρης του Κλεοπάτρας με το βασιλιά της Ηπείρου Αλέξανδρο, δολοφονήθηκε ο Φίλιππος (336 π.Χ.).

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου