ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece

Ημαθία

ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΙΟΝΩΝ

Στην περιφέρεια της Μεγάλης Τούμπας των Αιγών και λίγο πιο μακριά από τους τρεις βασιλικούς μακεδονικούς τάφους, βρέθηκαν το 1980 τα λείψανα ενός ακόμα μακεδονικού τάφου, που συμβατικά έχει ονομαστεί «τάφος των ελεύθερων κιόνων», λόγω της ελεύθερης διαμόρφωσης της πρόσοψής του με τέσσερις ελεύθερους δωρικούς κίονες.
Η ανέγερσή του υπολογίζεται γύρω στο 300 π.Χ. ενώ θα πρέπει ο νεκρός τον οποίο φιλοξενούσε να συνοδευόταν από πλούσια κτερίσματα, όπως φάνηκε από τα λίγα αλλά εντυπωσιακά ευρήματα που ανασύρθηκαν, καθώς ο τάφος είχε συληθεί στην αρχαιότητα.
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του τάφου έχει λιθολογηθεί και δυστυχώς σώζονται μόνον ελάχιστα τμήματα του στυλοβάτη, των κιόνων καθώς και λίγοι λίθοι των τοίχων του.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη