ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece

Ημαθία

ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΣΤΙΣ ΑΙΓΕΣ

Στα νοτιοανατολικά του τάφου του Φιλίππου, δίπλα στον "τάφο της Περσεφόνης" βρέθηκαν τα θεμέλια καθώς και τμήματα της μαρμάρινης ανωδομής ενός μικρού, πιθανόν ναόσχημου κτιρίου αφιερωμένου στη λατρεία των επιφανών μελών της βασιλικής οικογένειας.
Το "Ηρώον" είχε ανεγερθεί λίγο μετά τον τάφο του Φιλίππου έξω από τον αρχικό τύμβο των τάφων.
Πιθανόν το "Ηρώον" να στέγαζε και το λατρευτικό άγαλμα του Φιλίππου το οποίο είχε παρουσιαστεί στο θέατρο των Αιγών μαζί με αυτά των δώδεκα θεών κατά τη διάρκεια της τελετής των γάμων της κόρης του Φιλίππου Κλεοπάτρας, όταν δολοφονήθηκε εκεί ο Φίλιππος (336 π.Χ.).
Φαίνεται ότι το οικοδόμημα καταστράφηκε όταν συλήθηκε και ο "τάφος της Περσεφόνης" από τους Γαλάτες μισθοφόρους του Πύρρου το 274/3 π. Χ.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου