ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ | Κέα (Τζιά) | Κυκλάδες | Golden Greece

Κέα (Τζιά)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑ

Στη Χώρα σώζεται η οχυρωμένη ακρόπολη της αρχαίας πόλης Ιουλίδας, μιάς από τις τέσσερεις πόλεις της αρχαίας Κέας, καθώς και τμήμα του τείχους της. Πατρίδα του περίφημου λυρικού ποιητή Σιμωνίδη, του σοφιστή Προδίκου και του γιατρού Ερασιστράτου. Λιοντάρι λαξευμένο στο σχιστολιθικό βράχο πιθανότατα επισημαίνει κενοτάφιο, είναι της αρχαϊκής περιόδου, περί το 600 π.Χ.
Είναι γνωστός ως ο Λέων της Κέας ή της Ιουλίδας, είναι αντιπροσωπευτικό έργο της πλαστικής της Κέας και θεωρείται το σύμβολο του νησιού.
Επίσης στη Χώρα διατηρείται μέρος του βενετσιάνικου κάστρου του 13ου αιώνα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου