Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece
Αρχαιολογικοί Χώροι | Δονούσα | Κυκλάδες | Golden Greece

Δονούσα

Αρχαιολογικοί Χώροι

  • ΔΟΝΟΥΣΑ

    ΔΟΝΟΥΣΑ

    Αρχαιολογικός Χώρος

    Κοντά στον κόλπο Βαθύ Λιμενάρι, εντοπίστηκε οχυρωμένος οικισμός της γεωμετρικής περιόδου (9ος αι. π. Χ.) που είχε κτισθεί πάνω στα απομεινάρια παλαιότερου οικισμού της εποχής του Xαλκού, καθώς επίσης και νεκροταφείο. Τα ευρήματα, κυρίως αμφορείς υψηλής ποιότητας κεραμικής τέχνης, φιλοξενούνται στο αρχαιολογικό μουσείο της Νάξου Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου »