ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ | Λασίθι | Κρήτη | Golden Greece

Λασίθι

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι

Στα 3 χλμ. ανατολικά της Σητείας ανακαλύφθηκε η ελληνιστική πόλη Τρυπητός που πιθανώς ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Ητεία (ή Ήτις). Η πόλη (μέσα 4ου-μέσα 1ου π.χ. αι.), κτισμένη σε άνδηρα, καταλάμβανε όλη τη χερσόνησο Τρυπητός. Νότια προστατευόταν από ισχυρό τείχος κατασκευασμένο από ακανόνιστους λίθους (πλάτους 1,8 μ.). Εσωτερικά του τείχους διακρίνονται διάφορα κτίσματα όπως οικίες και τμήματα στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Μία αίθουσα διαστάσεων (7,5Χ5μ.), με ορθογώνια εστία (εσχάρα) στο κέντρο της, καθώς και πλήθος νομισμάτων αποτελούν τα σημαντικότερα ευρήματα.

Κοντά στην ανατολική ακτή του Τρυπητού βρέθηκε νεώσοικος (μήκους 30μ.,πλάτους 5,50μ. και ύψους 5μ.) ελληνιστικών χρόνων, με κλίση 15-30 μοιρών προς τη θάλασσα. Το σχήμα του νεώσοικου είναι παραλληλεπίπεδο και ήταν ανοιχτό από πάνω. Εντοπίσθηκαν στο βράχο ίχνη κάποιου είδους σύρτη, πιθανώς για τη στερέωση του πλοίου που φυλασσόταν εκεί.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ - Λασίθι - Φωτογραφίες