ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Θάσος

ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος

Η συνοικία της Πύλης του Ερμή βρίσκεται αμέσως πίσω από το τείχος της αρχαίας πόλης της Θάσου, που κτίστηκε στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., στη βάση της πλαγιάς όπου δεσπόζει το θέατρο, στις ακραίες υπώρειες της βορειοδυτικής πλευράς της ακρόπολης.

Στη συνοικία οδηγούμαστε από την "Πύλη της Θεϊκής Πομπής" ή "Πύλη του Ερμού και των Χαρίτων", λόγω του ανάγλυφου του α΄ μισού του 5ου αι. π. Χ. που την κοσμεί. Στο αρκετά κατεστραμμένο ανάγλυφο εικονίζονται τέσσερα πρόσωπα, ίσως ο Ερμής και οι τρεις Χάριτες.

Η βόρεια συνοικία ή συνοικία της Πύλης του Ερμή, είναι ένα οικιστικό σύνολο το οποίο απαρτίζεται από πολλές νησίδες οικιών και κατοικήθηκε από τα πρώιμα αρχαϊκά έως και τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια.

Η δημιουργία αυτής της αστικής εγκατάστασης με κανονικά οικοδομικά τετράγωνα (insulae - νησίδες), τα οποία χωρίζονταν με δρόμους ανάγεται στον 6ο π. Χ. αι. και εξής και καταλαμβάνει τη θέση των υπολειμμάτων μιας εγκατάστασης του α' μισού του 7ου αι. π. Χ.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου
Φωτογραφίες
ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες ΠΥΛΗ ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ - Θάσος - Φωτογραφίες