ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece
ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | B. & Α. Αιγαίο | Golden Greece

Θάσος

ΙΕΡΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ

Το Ιερό της Αρτέμιδος ή Αρτεμίσιον, είχε οικοδομηθεί στη άκρη του βραχώδους όγκου που κατέρχεται προς τη θάλασσα από την Ακρόπολη της πόλης. Στις ανασκαφές βρέθηκαν εξαιρετικής ποιότητας κεραμική και αναθήματα (κυρίως ειδώλια) σε αποθέτες, τα παλαιότερα των οποίων χρονολογούνται στο α μισό του 7ου αι. π. Χ.

Τα οικοδομικά λείψανα του ιερού αναπτύσσονται σε δυο πλατώματα και είναι πολύ κατεστραμμένα. Περιλαμβάνουν τα θεμέλια ενός μνημειώδους βωμού που βρίσκεται στο κατώτερο πλάτωμα και ο οποίος χτίστηκε στα τέλη του 6ου - αρχές 5ου αι. π. Χ. Επίσης τα σωζόμενα ερείπια του ιερού περιλαμβάνουν μια ομάδα από βάσεις που βρίσκονται νοτιοανατολικά του ιερού και προορίζονταν να τοποθετηθούν επάνω τους τιμητικά μαρμάρινα αγάλματα και αδριάντες σημαντικών οικογενειών της Θάσου. Ο τετράγωνος περίβολος χτίστηκε στους ελληνιστικούς χρόνους και επισκευάστηκε τον 2ο αι. π. Χ.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου