ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ

ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος

Ο ναός του Αταβύριου Διός κτίσθηκε πιθανόν στην ελληνιστική περίοδο. Ο θρύλος τον αποδίδει στον Αλθαιμένη από την Κρήτη, γιο του Κατρέα. Αναφορές στο ναό κάνουν ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και ο Πίνδαρος. Σήμερα σώζονται ερείπια περικλειόμενα σε περιτείχισμα από ογκόλιθους.

Πηγή: Δήμος Ρόδου
www.rhodes.gr

ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ ΔΙΟΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες