ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - Ρόδος

Στην Μεσαιωνική πόλη κοντά στα βορειοανατολικά τείχη, μεταξύ του σημερινού εμπορικού λιμένα και του Μανδρακίου, βρίσκεται ο αρχαίος Ναός της Λιμενίας Αφροδίτης που χρονολογείται τον 3ο π.χ. αιώνα. Ο ναός είναι μικρών διαστάσεων, πρόστυλος και «εν παραστάσι» (δηλ. με κίονες μπροστά και ανάμεσα στις παραστάδες που σχηματίζουν οι πλευρικοί τοίχοι). Είναι ιωνικού ρυθμού, σε σχήμα Π, δομημένος με πωρόλιθο και επένδυση κονιάματος. Στο βάθος του σηκού υπήρχε το λατρευτικό άγαλμα της θεάς Αφροδίτης, πιθανώς αυτό της Αιδούμενης Αφροδίτης που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - Ρόδος - Φωτογραφίες