ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) | Ρόδος | Δωδεκάνησα | Golden Greece

Ρόδος

ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος)

ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος

Η ακρόπολη της αρχαίας Λίνδου, βρίσκεται στην κορυφή ενός κατακόρυφου βράχου πάνω από τη θάλασσα, ενώ δίπλα στον γκρεμό, υπάρχουν τα ερείπια του ναού από τον 4ο αιώνα και του ιερού της Λίνδιας Αθηνάς. Στο σημείο αυτό έχουν βρεθεί ειδώλια του 8ου αιώνα, πολλές βάσεις αγαλμάτων Ελληνιστικής Εποχής, με τις υπογραφές των δημιουργών τους, που αποδεικνύουν τη μεγάλη δραστηριότητα της Ροδιακής Σχολής και μικρά αντικείμενα Ρωμαϊκών Χρόνων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, με εντυπωσιακά κτίσματα όπως είναι η Μακρά Στοά, τα ερείπια ναού του Διόνυσου, το αρχαίο θέατρο με κερκίδες σκαμμένες στο βράχο και ο τάφος του Κλεόβουλου. Στο χώρο της ακρόπολης και στις πλαγιές του ακρωτηρίου Κράνα, η γη είναι σπαρμένη με χαλάσματα τάφων, ενώ μετά την κύρια είσοδο, υπάρχουν το μεσαιωνικό παλάτι και η παλιά βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Πανοραμική Περιήγηση 360
Φωτογραφίες
ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες ΛΙΝΔΟΣ (Αρχαιολογικός Χώρος) - Ρόδος - Φωτογραφίες