ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ | Θεσσαλονίκη | Μακεδονία | Golden Greece

Θεσσαλονίκη

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη

Ο Λευκός Πύργος είναι ένας οχυρωματικός πύργος του 15ου αιώνα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως κατάλυμα φρουράς Γενιτσάρων και ως φυλακή θανατοποινιτών. Κτίστηκε στη θέση προϋπάρχοντος βυζαντινού πύργου, που συνέδεε το ανατολικό τμήμα της οχύρωσης της Θεσσαλονίκης που σώζεται και σήμερα, με το θαλάσσιο, το οποίο κατεδαφίστηκε το 1866.

Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά δάπεδα, ψηφιδωτά τοίχου, εικόνες, νομίσματα, επιγραφές, κεραμεικά, έργα υαλουργίας, έργα μεταλλοτεχνίας.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Πανοραμική Περιήγηση 360
Φωτογραφίες
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ - Θεσσαλονίκη - Φωτογραφίες