ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | Ημαθία | Μακεδονία | Golden Greece

Ημαθία

ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία

Κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, οι μάχες γύρω από τη Νάουσα ήταν συγκλονιστικές, ώσπου η πόλη έπεσε στις 10 Απριλίου 1822 και οι Τούρκοι την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά.
Οι τελευταίοι υπερασπιστές σκοτώθηκαν στον πύργο του Ζαφειράκη και τα γυναικόπαιδα προτίμησαν να πέσουν από τον καταρράχτη της Αράπιτσας παρά να πέσουν στα χέρια των Τούρκων.
Γι αυτή τη θυσία η Νάουσα ανακηρύχθηκε αργότερα ηρωική πόλη πλάι στο Μεσολόγγι, το Σούλι και το Αρκάδι.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες ΧΩΡΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Ημαθία - Φωτογραφίες