ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Σύρος | Κυκλάδες | Golden Greece

Σύρος

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος

Ο μεγαλοπρεπής ναός θεμελιώθηκε το 1849 με σχέδια του Γ. Μεταξά, και εγκαινιάστηκε επισήμως το 1870, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο εσωτερικός διάκοσμος. Σε σχήμα σταυρού, είναι τοποθετημένος σε υπερυψωμένη αυλή με μαρμάρινο στηθαίο και κιγκλίδωμα. Ανήκει στον τύπο της βασιλικής με τρούλο.

Σκάλα ύψους 4 μ. οδηγεί στο ολομάρμαρο κεντρικό τμήμα της πρόσοψης, που έχει στο ισόγειο πρόπυλο με μορφή στοάς σε τέσσερις ιωνικούς κίονες και δυο παραστάδες με κορινθιακά επίκρανα.

Συντάκτης: Φωτεινή Αναστασοπούλου

Φωτογραφίες
ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Σύρος - Φωτογραφίες