ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ | Πήλιο | Θεσσαλία | Golden Greece

Πήλιο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο

Στο νότιο Πήλιο, στο Λαύκο Μαγνησίας εντοπίζεται το Μουσείο Ραδιοφώνου «Αντώνης Ταβάνης». Στεγάζεται σε πέτρινο διώροφο αρχοντικό του 1890, που παραχώρησε για 7 χρόνια η ζωγράφος Μάγδα Καραστάθη στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαύκου «η Δράση». Το Μουσείο εγκαινιάσθηκε το 2008 με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων και φιλοξενεί τη Συλλογή Ραδιοφώνων του γερμανού καθηγητή μηχανολογίας και φιλέλληνα Wilfried Shoeps. Είναι το πρώτο Μουσείο Ραδιοφωνίας στον ελληνικό χώρο και φέρει τιμής ένεκεν το όνομα του αρχιτέκτονα και γλύπτη Αντώνη Ταβάνη. Στο Μουσείο εκτίθενται περίπου 120 ραδιόφωνα (από το 1917 ως το 1960), από τα 1200 της Συλλογής (που αλλάζουν ανά τετράμηνο), πληροφοριακό, φωτογραφικό υλικό και αφίσες εποχής. Τα περισσότερα από τα ραδιόφωνα είναι σε άριστη κατάσταση και λειτουργούν σε διάφορες συχνότητες.

Συντάκτης: Νίκη Καλοπαίδη

Φωτογραφίες
ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΑΒΑΝΗΣ - Πήλιο - Φωτογραφίες