ΜΟΥΣΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - Λάρισα

Λάρισα

ΜΟΥΣΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Ελληνομουσείο στα Αμπελάκια

Το περίφημο «Ελληνομουσείο», λειτουργούσε ήδη από το 1749, στο οποίο φοίτησε ο Ρήγας Βελεστινλής και δίδαξαν φημισμένοι δάσκαλοι του γένους, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς και ο Κωνσταντίνος Κούμας. Οι Αμπελακιώτες χρηματοδότησαν και την έκδοση του περίφημου λεξικού του Άνθημου Γαζή.

Πηγή : Δήμος Λαρισαίων
http://www.larissa-dimos.gr/